آدرس: بندرانزلی، خیابان تکاوران، ساختمان سینا

تلفن: ۴۴۴۳۰۰۷۷-۰۱۳

همراه:  ۰۹۱۱۳۸۳۶۶۱۸