سیستم‌های اعلام سرقت (دزدگیر اماکن) در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای در اماکن و فروشگاه ها مورد استفاده قرار گرفته و بهره گیری از این سیستم ها به صورت ساز و همه گیر و متداول در آمده است.این روند بی تردید نشان دهنده ی نیاز انکار ناپذیر صاحبان امور به برخورداری از خاطری آسوده نسبت به محیط‌های کار و زندگی در زمان حضور فیزیکی است. از نقطه نظر فنی دو ویژگی اصلی سیستم های اعلام خطر (اعم از حریق و سرقت)امکان برقراری  تماس خودکار توسط سیستم با چندین شماره تلفن ثابت و یا همراه از پی تعیین شده در زمان های بروز خطر و نیز صحت و دقت بالای این سیستم ها در اعلام خطر به منظور عدم بروز آلارم اشتباه به شمار می‌رود که این مهم تنها به کمک مدارات هوشمند کنترل پنل های مرکزی و سنسورهای مدرن به کار رفته در سیستم های ارائه شده تحقیق می‌یابد.