آدرس: بندرانزلی، خیابان باغ زمانی، مرکز خرید تعاون

تلفن: ۳۲۳۰۰۷۷-۰۱۸۱

همراه:  ۰۹۱۱۳۸۳۶۶۱۸