آدرس: بندرانزلی، خیابان باغ زمانی، مرکز خرید تعاون

تلفن: 3230077-0181

همراه:  09113836618