اهمیت استفاده از سیستم‌های اعلام حریق

امروزه در صنعت ساختمان اهداف ساخت به سویی می رود تا با تغیرات جزیی و استفاده بهینه از امکانات موجود بهترین فضا را جهت پیشگیری از خطرات و کاهش ریسک پذیری در ساختمان فراهم آورد. در این نقطه نقش مهندسین در ساخت و سازها متمایز از سایر افراد می‌باشد، […]

اهمیت استفاده از سیستم‌های اعلام حریق۱۳۹۵/۸/۲۷ ۱۵:۵۲:۰۲

انواع سیستم اعلام حریق

سیستم اعلام حریق عمومی (متعارف)  Conventional در سیستم اعلام حریق عمومی یا متعارف که قدیمی ترین نوع سیستم اعلام حریق است بعد از انتخاب نوع پیکربندی یک سازه که تحت حفاظت سیستم اعلام حریق قرار می‌گیرد بر اساس یک سری از استانداردهای موجود به قسمت های مختلف تقسیم می شود. […]

انواع سیستم اعلام حریق۱۳۹۳/۵/۱۷ ۷:۴۴:۰۴