ماژول ۶۰۰۰/LCM ساخت شرکت Protec
ماژول کنترل محلی مدل Algo-Tec 6000 ساخت شرکت Protec به این منظور طراحی شده تا سیستم‏های شناسایی حریق آدرس‏پذیر شرکت Protec خیلی ساده درون ساختمان‏هایی با چند نوع از کاربران به کار روند. این ماژول دارای قابلیت‏هایی است که طی آن میزان اعلام هشدار کاذب کاهش می‏یابد.
این دستگاه به صورت مؤثر به عنوان یک کنترل پانل مستقل به کار می‏رود و می‏تواند آشکارسازهای متعارف را کنترل کند و آژیر‏های متعارف متصل به ماژول را فعال سازد. تحریک یک آشکارساز متعارف متصل به این ماژول در یک منطقه،‌ نوعی زمانسنج جستجو را فعال می‏کند تا بدین وسیله علت تحریک آشکارساز شناسایی شود و به صورت محلی و پیش از ارسال کامل اعلام هشدار به سیستم اعلام حریق آدرس‏پذیر اصلی ساختمان به آن رسیدگی شود.
این سیستم از طریق لوپ تغذیه می‏شود و وضعیت خود را به صورت مستقیم، در زمان‏های مختلف به مرکز کنترل آدرس‏پذیر گزارش می‏دهد. این ابزار منطقه‏های زیرنظر آشکارساز را کنترل و در صورت فعال شدن سیستم، یکی از تصمیمات زیر گرفته را اتخاذ می‏کند:
• اگر فعال‏سازی از سوی MCP (شستی اعلام حریق) باشد،‌ دستگاه فوراً رخداد حریق را به پانل مرکزی اطلاع می‏دهد. سپس دستگاه فعال می‏شود و آژیر‏ها شروع به اعلام هشدار می‏نمایند. صفحه LED اعلام هشدار محلی روی دستگاه شروع به پخش نور می‏کند.
• اگر فعال شدن به دلیل تحریک یک دتکتور و به صورت خودکار باشد،‌ در آن صورت پیش از فعال شدن و اعلام هشدار سیستم،‌ زمانی یک دقیقه‏ای صرف جستجو می‏شود و یکی از مراحل زیر صورت می‏گیرد:
• در صورتی که پیش از پایان زمان جستجو،‌ دگمه سکوت صدا (Mute) فشرده شود، پانل میزبان به مدت دو دقیقه تأخیر خواهد داشت. در صورتی که زون مورد نظر در طول این مدت به حالت طبیعی برگشت،‌ هیچ اعلام هشداری صورت نمی‏گیرد.
• اگر پیش از فعال شدن دگمه سکوت صدا (Mute) فشرده شود،‌ زمانی پانزده دقیقه‏ای سیستم به حالت ایزوله در می‏آید. در صورتی که در طول مدت ایزوله دوباره دگمه سکوت صدا فشرده شود،‌ ماژول به حالت طبیعی در می‏آید.
• زنگ اخبار (Buzzer) داخلی پانزده ثانیه پیش از پایان دوره زمانی قطع صدا یا ایزوله به صدا در می‏آید.
• اگر دگمه سکوت صدا در طول مدت انقضای پانزده ثانیه دوم فشرده شود،‌ وقفه‏ای دو یا ۱۵ دقیقه‏ای دوباره ایجاد می‏شود.
• اگر پانل اصلی موقعیت فعال حریق داشته باشد، می‏توان به سیستم برنامه‏ای داد تا خروجی آژیر‏ها را فعال سازد،‌ این امر هر حالت ایزوله یا قطع صدایی را لغو می‏کند.
برخی از ویژگی‏های این سیستم:
• اعلام حریق یک زون با قابلیت تغذیه ۲۴ ولت از لوپ
• امکان سکوت صدای محلی برای خاموش کردن اعلام هشدارهای ناخواسته
• قابلیت غیرفعال کردن محلی تا بدین وسیله آژیر‏ها و دتکتورهای محلی ایزوله شوند
• عملکرد تک دگمه‏ای ساده
• به صورت کامل قابل کنترل
• دارای ایزولاتور داخلی به منظور جلوگیری از خارج شدن ماژول از لوپ به هنگام قطعی و یا اتصال کوتاه
• ساخته شده بر اساس استاندارد BS.5839 Part 6 و EN54 Parts 17 & 18 و دارای تأییدیه BSI Kitemark