چگونه امنیت یکپارچه باعث کارآمدی و رشد می‌شود – قسمت اول

دهه گذشته با رخدادهایی همراه بود که باعث شد به یکپارچه کردن امنیت در تأسیسات بپردازیم. حوادثی از قبیل بحران مالی جهانی، بحث حفاظت را از چندین جهت مهم کرده است. این سیستم‌ها برای حراست از ما با اهمیت‌تر شده‌اند. اما از جهتی دیگر بر عوامل اجرایی این فشار وارد شده که در بخش تجاری نیز به سرمایه‌گذاری‌های امنیتی بپردازند.

خوشبختانه فن‌آوری‌های جدید و ظهور راهکارهای امنیتی نرم‌افزاری، موجود بودن اطلاعات قابل استفاده در مراجع قانونی را امکان‌پذیر ساخته و عوامل اجرایی را قادر ساخته تا بدانند فن‌آوری‌های امنیتی چگونه می‌توانند در سراسر تأسیسات مورد استفاده قرار گیرند.

در نتیجه، فن‌آوری‌های مختلف، یکپارچه‌سازی سیستمی، دوربین‌ها و سیستم‌های امنیتی تصویری با استفاده از این مدل امنیتی یکپارچه می‌توانند علاوه بر پایش به منظور ایمنی، امنیت و محافظت از دارایی‌ها، برای نگهداری صحیح از تأسیسات، کارآمدکردن منابع و تأیید تصویری همه نوع محیط‌ها و رویدادهایی نیز به کار روند.

سیستم‌های امنیتی امروزی بسیار فراتر از محدودیت‌های سیستم‌های امنیتی قدیمی رفته‌اند؛ در واقع این سیستم‌ها امتیازاتی از قبیل کاهش هزینه‌ها، کاربری ساده و کارآمدکردن دارایی‌های منطقی و فیزیکی مالک را در پی داشته‌اند.

درک امتیازات امنیت یکپارچه

سیستم‌های امنیتی یکپارچه سه سطح از ارزش‌ها را در پی دارند: کارآمدی امنیتی، کاهش خطر و کارآمدی تجاری. مدیریت امنیتی یکپارچه در هر یک از این سطوح با ارزش همراه است.

اولین سطح کارآمدی امنیتی، اصلی‌ترین دلیلی است که مسئولین اجرایی در زمینه امنیت سرمایه‌گذاری می‌کنند. در این سطح، فن‌آوری‌های مجزا و چندگانه در کنار هم کار می‌کنند تا یک شبکه امنیتی جامع را درون سیستم مدیریت ساختمان تشکیل دهند. سازمان‌ها با یکپارچه کردن فن‌آوری‌های چندگانه در تنها یک شبکه IT، محافظت امنیتی را مؤثرتر می‌سازند که همین امر به مرور زمان در نهایت منجر به کمتر شدن هزینه‌های سرمایه‌ای در ساختار جدید و مخارج عملیاتی گردد. در این سطح، سیستم‌های قابل مشاهده از قبیل دوربین‌، راهکارهای کنترل دسترسی و دیگر ابزارها به منظور آن طراحی شده‌اند تا از افراد و دارایی‌ها در یک سازمان محافظت کند.

سطح دوم امنیت کاهش خطر است و کمک می‌کند میزان اختلال در جریان تجاری کاهش یابد. اختلالی که تأثیرات مالی منفی در زمینه ساختارهای مالی دارد. این نوع امنیت منجر به بازدهی نهایی می‌گردد و در انتها بازگشت سرمایه را به دنبال می‌آورد. یک راهکار امنیتی که قابلیت کاهش خطر را دارد به کارشناسان امر امنیت یک نوع آگاهی از محیط ارائه می‌کند. این میزان آگاهی مداوم از محیط تجاری به سیستم این امکان را می‌دهد تا رخدادها را پیش‌بینی کند و با خطرات احتمالی برخورد کند و در نتیجه اپراتورها اطلاعات درستی را در زمانی درست به دست آوردند تا تصمیماتی از روی اطلاع بگیرند.

سطح سوم کارآمدی تجاری است که ارزش بالابرنده عملکرد امنیتی را افزایش می‌دهد. در این نمونه، فن‌آوری امنیتی برای بهبود روندهای تجاری، کاهش هزینه‌های گوناگون و افزایش درآمد به کار می‌رود. دیگر به امنیت تنها به چشم فن‌آوری نگاه نمی‌شود، بلکه برای افزایش فواید در تدارکات، تولید، بهبود در روند زمانبندی تأسیسات و حتی مدیریت انرژی نیز می‌تواند به کار رود. در این سطح می‌توانیم نشان دهیم چگونه امنیت، خود را در سراسر تجارت نشان می‌دهد. علاوه بر این، در سطح کارآمدی تجاری، فن‌آوری‌های امنیتی پایه برای دو امر به کار می‌روند. داده‌های به دست آمده از سیستم‌های امنیتی شرکت، از قبیل آنالیز تصویری، می‌تواند با داده‌هایی از شرکت‌های دیگر به گونه‌ای ترکیب شود که تأثیری مستقیم بر قابلیت سوددهی شرکت داشته باشد.

برای مثال دوربین‌های حرارتی امنیتی با هدف محافظت از تأسیسات طراحی شده‌اند، اما همچنین می‌توانند برای پایش دمای پمپ‌ها و موتورها به کار روند. هنگامی که تغییری شناسایی می‌شود، سیستم به اپراتور اخطار می‌دهد تا از خرابی تجهیزات جلوگیری کند و همچنین با کارکنان بخش تعمیرات و نگهداری تماس می‌گیرد تا پیش از اینکه خرابی تجهیزات رخ دهد به تعمیرات و تعویض قطعات دست بزنند. ضرورتاً، سومین سطح امنیتی بر اساس دو سطح دیگر بنا نهاده می‌شود تا تجارت شکل بهینه‌تری پیدا کند.