پلیس آلمان درحال آزمایش دوربین ترافیکی جدید کمپانی Vitronic در بزرگراه‌های شهر هانوفر است که می‌تواند بصورت همزمان از خودروهای چندین لاین تصویربرداری کند.

مهندسین ویترونیک در این دوربین از یک سیستم راداری پیشرفته بهره برده‌اند که امکان کنترل سرعت خودروها در «دو سمت جاده» و همزمان در «چند لاین مختلف» را فراهم می‌سازد.

 

New-German-Traffic-Camera

 

از دیگر قابلیت‌های این دوربین، تشخیص انواع مختلف وسایل نقلیه است. بر این اساس، دوربین پس از تشخیص نوع خودروهای درحال تردد (اعم از کامیون، اتوبوس و سواری)، محدودیت سرعتی مخصوص هریک را مورد سنجش قرار می‌دهد.

این دوربین می‌تواند بصورت همزمان از چند خودرو که در خطوط مختلف مسیر در حال نقض سرعت مجاز هستند، عکسبرداری کند.

درصورت موفقیت این آزمایشات، دوربین جدید Vitronic از نیمه دوم سال ۲۰۱۶ جایگزین دوربین‌های کنترل سرعت قدیمی در جاده‌های آلمان خواهد شد.