[schema type=”product” url=”https://incco.ir/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%DA%86/” name=”پاور سوئیچ (کلید کارتی)” description=”پاور سوئیچ یا کلید کارتی(کلید صرفه جویی در انرژی Energy saving switch) در کنار درب ورود به اتاق یا سوئیت هتل نصب می‌شود.” condition=”New” ]

پاور سوئیچ یا کلید کارتی (یا کلید صرفه جویی در انرژی Energy saving switch)، در کنار درب ورود به اتاق یا سوئیت هتل نصب می‌شود و فرد بعد از ورود برای وصل شدن برق باید کارت مجاز را درون شیار آن قرار دهد تا برق اتاق وصل شود. به هنگام خروج نیز با در آوردن کارت هوشمند از درون شایر، با تاخیر چند ثانیه ای(10 تا 30 ثانیه) برق اتاق قطع می‌شود.

این کلید باعث صرفه جویی در مصرف برق هتل خواهد شد چرا که به هنگام خروج از اتاق، همه وسایل (به جز آنچه برق آن مجزا شده است مانند برق یخچال) خاموش می‌شود و چراغ یا سایر وسایل بیهوده روشن رها نخواهد شد چرا که برق آنها قطع می‌شود.

پاور سوئیچ یا کلید کارتی نیز همانند قفل ها با کارت تماسی و غیر تماسی کار می‌کند که قیمت نمونه تماسی آن ارزان تر است.

 

پاور سوئیچ ها یا کلید کارتی های هتل در چهار کلاس عملکردی عرضه می‌شود:

کلاس A: در این کلاس پاور سوئیچ نوع کارت، شماره اتاق، تاریخ و ساعت مجاز را با اطلاعات کارت مقایسه می‌کند.
به عبارت دیگر نوع کارت (IC یا M1) باید با نوع پاور سویچ انطباق داشته باشد، شماره اتاق موجود در حافظه پاور سوئیچ با شماره اتاق موجود در حافظه کارت باید یکی باشد، تاریخ اعتبار کارت باید همچنان معتبر باشد و منقضی نشده باشد مثلا اگر مسافر برای دو روز اتاق را کرایه کرده باشد بعد از دو روز وساعت تخلیه، دیگر برق اتاق وصل نمی‌شود.
 
کلاس B: در این کلاس، پاور سوئیچ نوع کارت و شماره اتاق را با اطلاعات کارت مقایسه می‌کند.
کلاس C: در این کلاس، پاور سوئیچ نوع کارت را چک می‌کند.
کلاس D: در این کلاس، پاور سوئیچ هر نوع کارتی را معتبر می‌داند و حتی با کارت ویزیت یا تکه‌ای کاغذ نیز عمل می‌کند.
پاور سوئیچ
پاور سوئیچ