لوکس واحدی برای اندازه گیری میزان روشنایی و یا میزان درخشندگی است. این واحد که در نورسنجی استفاده می‌شود به عنوان شدت نوری است که توسط چشم انسان درک می‌شود. عدد 1 برای لوکس برابر با نور ماه کامل در شب است.
برای درک بیشتر این واحد، به مثال هایی از میزان LUX برای محیط های مختلف اشاره می‌کنیم:

در بسیاری از موارد دیده اید که این واحد به عنوان یکی از پارامترهای مهم در مورد دوربین های مدار بسته اشاره می‌شود. بیان این واحد در مورد دوربین ها به حداقل نوری که دوربین برای تصویر برداری نیاز دارد اشاره می‌کند .
در واقع یک دوربین با میزان لوکس معین در محیط هایی با حداقل لوکس معین شده تصویر رنگی و با کیفیت ارایه می‌دهد ولی در لوکس های کمتر تصویر سیاه و سفید شده و با افت کیفیت و یا از بین رفتن تصویر همراه است. دوربین های مداربسته با لوکس های کمتر از 0.0001 جزء دوربین های حرفه ای در این زمینه هستند و در محیط های تاریک که چشم غیر مسلح قادر به درک درست تصاویر نمی‌باشد این دوربین ها تصویر رنگی و بدون نویز ارایه می‌دهند.
به عنوان مثال دو تصویر زیر مربوط به یک محیط با شرایط یکسان می‌باشند که با دوربین هایی با لوکس های متفاوت تهییه شده اند.

نکته ی مهم دیگری که در بررسی میزان لوکس دوربین ها باید به آن توجه کرد این است که میزان لوکس بیان شده از طرف شرکت در چه شرایطی اندازه گیری مي‌شود.
به عنوان مثال دوربین 1lux ,F=10 با دوربین 0.01lux ,F=1 هیچ تفاوتی ندارد. چرا؟!
برای اندازه گیری لوکس از روشی به نامtarget illumination استفاده می‌شود. در این روش میزان نوری که در محل قرار گرفتن ccd دریافت می شود اندازه گیری می‌شود.
بنابراین لوکس اندازه گیری شده به شرایط اندازه گیری از قبیلlens F-Stop(F) , IRE, reflection ratio ,Color temprature وابسته است.
به عنوان مثال F-Stop پارامتری است که توانایی لنز در جمع آوری نور را بیان می‌کند و هرچه کمتر باشد یعنی لنز توانایی بیشتری در جمع آوری نور بر روی ccd دارد. یک لنز با F1.4 دو برابر یک لنز با F2 در جمع آوری نور توانایی دارد. بنابر این اگر یک دوربین را با دو لنز مختلف تست کنیم به نتایج متفاوتی دست خواهیم یافت.