فن‌آوری‌های نظارت تصویری شرکت پاناسونیک گواهینامه مقدماتی DIACAPرا دریافت کردند

شرکت پاناسونیک شاخه آمریکای شمالی اعلام کرد که تعدادی از فن‌آوری‌های نظارت تصویری این شرکت به دلیل انطباق با نیازهای مدیریت خطر و امنیت وزارت دفاع ایالات متحده گواهینامه اولیه‌ای دریافت کردند و همچنین به تأیید وزارت دفاع، واحد روند تأیید اعتبار و اعطای گواهینامه اطلاعات (DIACAP) رسید.

طی آزمایشاتی سخت، نرم‌افزار مدیریت تصویری ASM200و هفت دوربین مبتنی بر شبکه و IPاین شرکت موفق به دریافت گواهینامه مقدماتی در جهت کاربرد در سیستم DIACAPگردید. شرکت Sercoبه عنوان یکی از عرضه‌کنندگان پیشروی خدمات مدیریتی و فن‌آوری به عنوان مسئول اعطای مجوز عمل کرد که بر اين اساس ارزیابی و صدور مجوز DIACAPرا بر عهده داشت.

گواهی DIACAPنیازی جامع است که اعتبار سیستم‌ها را تأیید می‌کند و به کنترل عملکرد سیستم‌های فن‌آوری اطلاعات در شبکه وزارت دفاع ایالات متحده می‌پردازد. یک سیستم امنیتی جامع پیش از اینکه گواهینامه کامل این مؤسسه را دريافت كند و به عنوان بخشی از شبکه وزارت دفاع به کار رود، بايد تأییدیه‌ای از یک مؤسسه صدور گواهینامه داشته باشد، بازنگری مسئولین مورد تأیید و معینی را بگذراند و به عنوان یک بسته راهکار یکپارچه و جامع تحت آزمایش قرار گیرد.

آن دسته از محصولات پاناسونیک که تحت آزمایش و ارزیابی Sercoقرار گرفتند، گواهی مقدماتی دریافت کردند تا از این پس به عنوان بخشی از نیازهای DIACAPبه کار روند.

شرکت پاناسونیک سیستم‌های نظارتی و امنیتی کاملی را طراحی و اجرا می‌کند. این سیستم‌ها شامل دوربین‌ها و دستگاه‌های ضبط تصاویر می‌شود و بدین وسیله جامع‌ترین مجموعه راهکارهای صنعت را ارائه می‌دارند. راهکارهای نظارتی و امنیتی پاناسونیک از ابتدا تا انتها به گونه‌ای مهندسی و طراحی شده‌اند تا داده‌های امنیتی را دریافت و ضبط کنند، به نمایش درآورند و مدیریت نمایند.