فراخوان گارسون
فراخوان گارسون

بسیاری از شلوغی ها ناشی از مراجعه حضوری مشتریان به صندوق برای ثبت یا تغییر سفارشاتشان و یا پرداخت صورتحساب می‌باشد در حالی که با استفاده از سیستم فراخوان گارسون، مشتریان تنها با فشردن یک کلید بر روی میز خود، گارسون مربوط به میزشان را فراخوانی نموده و سفارشات خود را اعلام می نمایند و یا اقدام به پرداخت صورتحساب می‌کنند.

گارسون‌ها از طریق یک گیرنده مچی (ساعت نمایشگر) از شماره میز درخواست کننده مطلع شده و برای ارائه خدمات به او اقدام می‌کنند.

این سیستم امکان آدرس دهی چند میز به یک گارسون و یا چندین گارسون به یک میز (برای سرویس دهی سریعتر به مشتریان) را دارد.