فراخوان مشتری
فراخوان مشتری
فراخوان مشتری

فراخوان مشتری دستگاهی است که بدون وابستگی به نرم افزار خاص، جهت اعلام نوبت در محیط های که نوبت دهی وجود دارد استفاده می‌گردد.

قابلیت ها   (Features)

·        دارای تابلو  ۳ رقمی که می‌تواند از شماره ۱ الی ۹۹۹ را نمایش دهد.

·        قابلیت نصب نمایشگر به صورت دیواری وآویز از سقف.

·        امکان قطع اتوماتیک موزیک به هنگام اعلام شماره در در محیط و وصل مجدد آن.

·        امکان نمایش سه شماره قبلی بر روی یک نمایشگر به صورت هم زمان.

·        امکان نمایش شماره بر روی چندین  نمایشگر به صورت هم زمان .

·        امکان پیج کردن از چندین نقطه مختلف در یک مجموعه.

·        همچنین از این محصول در بانکها  آزمایشگا ه ها ادارات و کلیه مکانهایی که نوبت دهی وجود دارد می‌توان استفاده نمود.