شركت گيمول آشكارساز CO /4-Warn مدل FCI را ارائه كرد
شركت گيمول (Gamewell) از زيرمجموعه‏هاي هانيول آشكارساز 4-Warn/CO را ارائه كرد. اين آشكارساز منطبق با نيازهاي كدهاي حريق است و همچنين با توجه به تركيب شدن هر دو نوع قابليت تشخيص منواكسيدكربن و حريق در يك ابزار،‌ هزينه‏هاي مرتبط با كار و مواد كاهش مي‏يابد.
سيستم 4-Warn/CO داراي نوعي صداده آدرس‏پذير است كه با سيگنال‏هاي قابل تشخيص و مجزا براي حريق و CO مي‏تواند پيام‏هاي هشدار لازم جهت استفاده در اتاق‏هاي هتل‏ها را بفرستد. اين سيستم علاوه بر اين كه نيازهاي مركز كنترل را با گزارش دادن رفع مي‏سازد،‌ چون دو آشكارساز در يك سيستم است،‌ هم هزينه‏هاي نصب را كاهش مي‏دهد و هم راهكاري زيبا در مقايسه با آشكارسازهاي مجزا است.
چنگيز سانلي، متصدي حسابرسي شركت Signature Building Systems نصب‏كننده سيستم‏هاي گيمول گفت،‌ »اين سيستم ظاهر بسيار خوبي دارد. پنجاه درصد از فروش شركت ما به هتل‏ها است و سال گذشته در پروژه‏هاي بسياري از آن استفاده كرديم. مشتريان بسيار از آن رضايت دارند، چرا كه به جاي داشتن چندين ابزار،‌ تنها يك سيستم را در هر اتاق نصب مي‏كنند.»
شركت Signature Building Systems تعدادي از شركت‏هاي فعال در زمينه تجهيزات الكتريكي از قبيل شركت FSM واقع در نيويورك را براي عرضه اين محصولات انتخاب كرد. مالك شركت FSM آقاي فائق كايااوغلو پيش‏بيني مي‏كند كه استفاده از اين سيستم زمان نصب را در مقايسه به آشكارسازهاي مجزاي دود و آتش كاهش مي‏دهد.
شهر نيويورك از جمله اولين شهرهايي بوده كه از الزامات كاربري سيستم‏هاي شناسايي CO براي ساختمان‏هاي تجاري استفاده كرده و كد ايمني نجات را به كد بين‏المللي ساختمان (IBC)،‌كد بين‏المللي حريق (IFC) و NFPA 101 اضافه نمايند. اين كدهاي جديد مي‏توانند بر روي ساختار هتل‏ها، خوابگاه‏ها، ساختمان‏هاي مسكوني آپارتماني، بيمارستان‏ها،‌ مراكز خدمات درماني و آسايشگاه‏هاي سالمندان تأثيرگذار باشند.
سيستم 4-Warn/CO داراي چهار مؤلفه شناسايي است: شناسايي دود، CO، شعله و حرارت. نياز به معيارهاي بيشتر همچنين تا حد زيادي اعلام هشدارهاي كاذب و مزاحم را كاهش مي‏دهد. اعلام هشدار كاذب يكي از چالش‏هايي است كه هتل‏ها و ديگر ساختمان‏ها با آن روبرو هستند.