سیستم آشکارساز دود پیشرفته ESPساخت شرکت سیستم‏های ایمنیValor

شرکت سیستم‏های ایمنی Valorسیستم آشکارساز پیشرفته دود خود به نام ESP(فتوالکتریکی بر اساس نمونه‏برداری خارجی) را معرفی کرد. راهکار پیشرفته آشکارساز ESPبا سنجش مستقیم میزان غلظت دود خارج از آشکارساز،‌ زمان تأخیر ورود دود مرتبط با آشکارسازهای دود فتوالکتریکی و یونیزاسیونی متعارف را حذف می‏کند. این فن‏آوری، تشخیص سریع‏تر و معتبرتری را در ساختمان‏های تجاری و مسکونی ارائه می‏نماید.

در یک سال گذشته، شرکت سیستم‏های ایمنی Valorآزمایش‏های بسیاری را در آزمایشگاه علوم حریق مؤسسه پلی‏تکنیک وارسستر انجام داد. بر اساس نتایج این آزمایشات، سیستم پیشرفته شناسایی ESPدر مقایسه با آشکارسازهای دود فتوالکتریکی و یونیزاسیونی سریع‏تر عمل می‏کند. این سیستم همچنین در محیط‏های پخت و پز، تنها زمانی فعال می‏گردد که آتشی شناسایی شود. جفری سیلورسترو، نایب‏رئیس اجرایی و یکی از مؤسسان شرکت Valorتوضیح می‏دهد که آشکارسازهایی که به این فن‏آوری مجهز هستند در مقایسه با آشکارسازهای دود فتوالکتریکی استاندارد،‌ هم اندازه کوچک‏تری دارند و هم هزینه‏های آنها کمتر است.

سیلورسترو گفت، “به دلیل استفاده گسترده از موادی با الیافت مصنوعی در خانه‏ها و ساخت وسایل خانگی،‌ حریق‏ها گسترش بیشتری یافته‏اند و خطر بیشتری دارند. سطح عملکردی آشکارساز ما نتایج مثبتی در تمامی آزمایشات داشته‏اند و از همه مهم‏تر با قیمت منطقی‏تری در دسترس هستند.»

این سازمان به دنبال آن است تا شریک تولیدکننده‏ای را برای معرفی این فن‏آوری به بازار پیدا کند. متیو ارتمان،‌ رئیس و یکی از مؤسسان شرکت چنین اظهار نظر می‏کند، “شرکت ما حاضر است تا گواهی این سیستم‏های آشکارساز را به شرکت‏های پیشرو در عرصه تولید آشکارساز دود عرضه کند. این شرکت‏ها با عرضه سیستم‏های ما می‏توانند رشد سریع‏تری را در مقایسه با سیستم‏های قدیمی به دست آورند.»