امروزه از شبکه های بدون کابل ( Wireless ) در ابعاد متفاوت و با اهداف مختلف، استفاده می‌شود . برقراری یک تماس از طریق دستگاه موبایل ، دریافت یک پیام بر روی دستگاه  pager و دریافت نامه های الکترونیکی از طریق یک دستگاه PDA ، نمونه هائی از کاربرد این نوع از شبکه ها می‌باشند. در تمامی موارد فوق ، داده و یا صوت از طریق یک شبکه بدون کابل در اختیار سرویس گیرندگان قرار می‌گیرد. در صورتی که یک کاربر ، برنامه و یا سازمان تمایل به ایجاد پتاسیل قابلیـت حمل داده را داشته باشد، می‌تواند از شبکه های بدون کابل استفاده نماید . یک شبکه بدون کابل علاوه بر صرفه جوئی در زمان و هزینه کابل کشی ، امکان بروز مسائل مرتبط با یک شبکه کابلی را نخواهد داشت .
از شبکه های بدون کابل می توان در مکان عمومی ، کتابخانه ها ، هتل ها ، رستوران ها و مدارس استفاده نمود . در تمامی مکان های فوق ، می توان امکان دستیابی به اینترنت را نیز فراهم نمود . یکی از چالش های اصلی اینترنت بدون کابل ، به کیفیت سرویس ( QoS ) ارائه شده برمی‌گردد . در صورتی که به هر دلیلی بر روی خط پارازیت ایجاد گردد ، ممکن است ارتباط ایجاد شد ه قطع و یا امکان استفاده مطلوب از آن وجود نداشته باشد .
 
انواع شبکه های wireless
  •  WLANS:Wireless Local Area Networks  . شبکه های فوق ، امکان دستیابی کاربران ساکن در یک منطقه محدود نظیر محوطه یک دانشگاه و یا کتابخانه را به شبکه و یا اینترنت ، فراهم می‌نماید .
  • WPANS:Wireless Personal Area Networks . در شبکه های فوق ، امکان ارتباط بین دستگاههای شخصی ( نظیر laptop )  در یک ناحیه محدود ( حدود ۹۱۴ سانتی متر ) فراهم می‌گردد . در این نوع شبکه ها از دو تکنولوژی متداول Infra Red ) IR) و  ( Bluetooth ( IEEE 802.15 ، استفاده می‌گردد .
  • WMANS: Wireless Metropolitan Area Networks . در شبکه های فوق ، امکان ارتباط بین چندین شبکه موجود در یک شهر بزرگ فراهم می‌گردد . از شبکه های فوق، اغلب به عنوان شبکه های backup کابلی ( مسی ،فیبر نوری ) استفاده می‌گردد .
  • WWANS:Wireless Wide Area Networks. در شبکه های فوق ، امکان ارتباط بین شهرها و یا حتی کشورها و از طریق سیستم های ماهواره ای متفاوت فراهم می‌گردد . شبکه های فوق به سیستم های ۲G ( نسل دوم ) معروف شده اند .
امنیت برای پیاده سازی امنیـت در شبکه های بدون کابل از سه روش متفاوت استفاده می‌شود :
  •  WEP : Wired Equivalent Privacy . در روش فوق ، هدف توقف ره گیری سیگنال های فرکانس رادیوئی توسط کاربران غیر مجاز بوده و برای شبکه های کوچک مناسب است . علت این امر به عدم وجود پروتکل خاصی به منظور مدیریت “کلید ” بر می‌گردد. هر “کلید ” می بایست به صورت دستی برای سرویس گیرندگان تعریف گردد. بدیهی است در صورت بزرگ بودن شبکه ، فرآیند فوق از جمله عملیات وقت گیر برای هر مدیر شبکه خواهد بود .  WEP ، مبتنی بر الگوریتم رمزنگاری RC4 است که توسط RSA Data System ارائه شده است . در این رابطه تمامی سرویس گیرندگان و Aceess Point ها  بگونه ای پیکربندی می‌گردند که از یک کلید مشابه برای رمزنگاری و رمزگشائی استفاده نمایند .
  •  SSID:Service Set Identifier. روش فوق به منزله یک “رمزعبور” بوده که امکان تقسیم یک شبکه WLAN به چندین شبکه متفاوت دیگر که هر یک دارای یک شناسه منحصر بفرد می باشند را فراهم می نماید . شناسه های فوق، می بایست برای هر  access point  تعریف گردند. یک کامپیوتر سرویس گیرنده به منظور دستیابی به هر شبکه ، می‌بایست به‌گونه ای پیکربندی گردد که دارای شناسه  SSID مربوط به شبکه مورد نظر باشد . در صورتی که شناسه کامپیوتر سرویس گیرنده با شناسه شبکه مورد نظر مطابقت نماید ، امکان دستیابی به شبکه برای سرویس گیرنده فراهم می‌گردد .
  • فیلترینگ آدرس های (  MAC  ( Media Access Control  : در روش فوق ، لیستی از آدرس های MAC مربوط به کامپیوترهای سرویس گیرنده،  برای یک Access Point تعریف می‌گردد . بدین ترتیب ، صرفا” به کامپیوترهای فوق امکان دستیابی داده می‌شود . زمانی که یک کامپیوتر درخواستی را ایجاد می‌نماید ، آدرس MAC آن با آدرس MAC موجود در Access Point مقایسه شده و  در صورت مطابقت آنان با یکدیگر ، امکان دستیابی  فراهم می‌گردد . این روش از لحاظ امنیتی شرایط مناسبی را ارائه می‌نماید ، ولی با توجه به این که می بایست هر یک از آدرس های MAC را برای هر Access point تعریف نمود ، زمان زیادی صرف خواهد شد . استفاده از روش فوق،  صرفا” در شبکه های کوچک بدون کابل پیشنهاد می‌گردد .